Petrus och Augusta på väg in till Stallmästargården

Petrus Hedlund föddes 1882. Hans far var bruksbyggmästare vid Munkfors järnbruk i Värmland, där Petrus vid 12 års ålder fick börja som släggdräng. Vid arton år beslöt han sig för att söka lyckan i Stockholm.

Det var fadern som ville att Petrus och brodern Jonathan skulle bilda eget i Stockholm. De samlade ihop 6000 kronor till startkapital. Första beställningen var ett strykjärnshandtag som skulle lagas. Ordern gav 75 öre i intäkt och är prydligt inskriven i den anteckningsbok med vaxpärmar som Petrus förde från första dagen. I boken finns varenda utgift införd - från spårvagnsresor till inköp av material.

Augusta Hedlund kom från Stockholm. Hon var en rar och vänlig dam som alltid gjorde sin värmlandskorv själv. Ofta knackade obemedlade personer på hemma hos Hedlunds. Istället för kontanter fick de kuponger som Augusta Hedlund köpt på Stadsmissionen och som berättigade till mat och husrum. Makarna stödde också ekonomiskt ungdomar som gjorde fina resultat i skolan men som hade föräldrar som inte hade råd att låta barnen läsa vidare.

Augusta Hedlund avled 1960 och Petrus två år senare. Deras testamente innehöll bl a stadgarna för en stiftelse, dit merparten av makarnas efterlämnade förmögenhet donerades. Därmed var Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse född och makarnas humanitära livsgärning kunde leva vidare.


© Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 2021