Blandning av risk och säkerhet har gett god avkastningStiftelsekapitalets utveckling samt bidragsgivning åren 1963 – 2022

I styrelsen för Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse sitter bland andra Lennart Låftman, som har lång erfarenhet och insikt i svensk ekonomi och kapitalförvaltning.

Han ansvarar inför styrelsen för stiftelsens kapitalförvaltning. Denna har under tidigare år skötts direkt av stiftelsen, men lades med början 1998 ut på externa förvaltare. Stiftelsen förfogar över 214 miljoner kronor vid utgången av 2021.


© Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 2022