Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse delar årligen ut anslag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet.

Stiftelsen förvaltar ca 214 miljoner kronor.

Varje år delar stiftelsen ut ca 10 miljoner kronor. Av dessa går 50 % till humanitär verksamhet och 50 % till medicinsk forskning.

Ur stadgarna: 

§ 1 

"Stiftelsen skall ha till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt att främja vetenskaplig undervisning eller forskning främst inom det medicinska området."


© Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 2022