Allt sedan 1961, då Petrus Hedlund avled, har de i tjänst varande riksmarskalken, biskopen i Stockholm och rektorn för Karolinska Institutet funnits med i stiftelsens styrelse. Idag har den följande utseende:

Fredrik Wersäll
Ordförande: Fredrik Wersäll, riksmarskalk
Andreas Holmberg
Ledamot: Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift
Foto: Magnus Aronson
Lennart Låftman
Ledamot: Lennart Låftman, civilekonom
Annika Östman Wernerson
Ledamot: Annika Östman Wernerson, rektor Karolinska Institutet
Jan Lindman
Ledamot: Jan Lindman, ekonomichef Kungliga Hovstaterna

Birgitta Lundin
Verkställande direktör: Birgitta Lundin,
ekonom

Ann och Håkan Hedlund
Ann och Håkan Hedlund, representanter för släkten Hedlund. I bakgrunden ses före detta Hedlunds Industribyggnad som utgjorde grunden till stiftelsens kapital.

© Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 2021