Andreas Holmberg
Biskop Andreas Holmberg. Ansvarig för stiftelsens humanitära verksamhet.
Foto: Magnus Aronson

50 % av stiftelsens årliga anslag går till humanitär verksamhet. Stiftelsen ger bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka.

Stiftelsen prioriterar nyskapande projekt framför löpande verksamhet.

"Under mina år som präst har jag haft förtroendet och glädjen att få engagera mig i olika fonder. Jag har sett hur behoven har ökat i samma takt som samhällets stöd i många sammanhang har minskat.

Fördelen med att få bidrag från fonder är att de sökande kan förbli relativt anonyma. Dessutom kan fonderna vara mer flexibla än samhällets stöd. Fonderna kan se mer till de primära behoven utan att vara låsta till ett strikt regelverk.

Behovet av kompletterande ekonomiskt stöd till humanitära projekt är stort. Här fyller Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse en viktig uppgift."


© Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 2021